Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen – advies over wijziging Kiesregeling

De nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen introduceert diverse controle- en herstelmogelijkheden en heeft als doel te zorgen voor een betrouwbaarder en transparanter proces van uitslagvaststelling. Om dat te bereiken is het voornemen om het wettelijke proces van uitslagvaststelling ingrijpend te veranderen. Een aanpassing van de in het proces te gebruiken standaardformulieren (modellen) hoort daarbij. De Kiesraad kan zich in grote lijnen vinden in de voorgestelde modellen.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

In dit advies doet de raad een aantal opmerkingen en aanbevelingen. Na vaststelling van de modellen zullen deze in de ondersteunende software OSV2020 geïmplementeerd moeten worden. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Gezien de korte periode tot de beoogde inwerkingtreding van de gewijzigde Kiesregeling moet de raad nog nadere keuzes maken over de wijze waarop de modellen worden ingevoerd in OSV2020.