Advies over de toevoeging van een pandemieafdeling aan de Kieswet

De Kiesraad is het ermee eens om in de Kieswet maatregelen op te nemen die van kracht worden als zich een infectieziekte voordoet die potentieel tot een pandemie kan uitgroeien. Zo wordt het verkiezingsproces beter bestand tegen een onvoorziene gezondheidscrisis.