Kiesraad akkoord met toevoegen pandemiemaatregelen in Kieswet

De Kiesraad is het ermee eens om in de Kieswet maatregelen op te nemen die van kracht worden als zich een infectieziekte voordoet die potentieel tot een pandemie kan uitgroeien. Zo wordt het verkiezingsproces beter bestand tegen een onvoorziene gezondheidscrisis.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

De Kiesraad adviseert het wetsvoorstel dat hierover gaat op een aantal punten aan te passen, in het bijzonder als het gaat over de balans tussen het naleven van maatregelen en de uitvoering ervan. Uitvoerders bij gemeenten moeten in staat zijn om maatregelen te implementeren, ook als een pandemie zich vlak voor of in de loop van het verkiezingsproces ontwikkelt.

De Kiesraad heeft zich in diverse voorgaande adviezen uitgesproken over maatregelen ter bescherming van de publieke gezondheid tijdens de Covid-19-pandemie. Met deze maatregelen is reeds ervaring opgedaan tijdens de Covid-19-pandemie. Deze ervaringen leiden er volgens de Kiesraad soms toe dat een maatregel nu niet op voorhand in de Kieswet geregeld moet worden. Bij uitstek is dit het geval voor maatregelen die een afweging vragen van de rechten en belangen van kiezers, zoals de mogelijkheid van de voorzitter van een stembureau om over te gaan tot het weigeren van toegang van een kiezer. Maatregelen waarbij dit niet aan de orde is, kunnen volgens de Kiesraad wel nu een plek krijgen in de Kieswet.