Advies over de wijziging van het Kiesbesluit in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing in tijden van pandemie

De Kiesraad heeft advies uitgebracht over de voorgestelde wijziging van het Kiesbesluit door het toevoegen van een pandemieafdeling.

Het is belangrijk dat het verkiezingsproces beter bestand is tegen een uitbraak van een infectieziekte met een pandemisch potentieel. Het wetsvoorstel introduceert enkele specifieke maatregelen die van kracht zijn zodra zich een infectieziekte voordoet die potentieel tot een pandemie kan uitgroeien. De nadere invulling en de beoogde uitvoering hiervan, wordt geregeld in het voorstel tot wijziging van het Kiesbesluit.