Advies toevoeging pandemieafdeling aan Kiesbesluit

De Kiesraad heeft advies uitgebracht over de voorgestelde wijziging van het Kiesbesluit door het toevoegen van een pandemieafdeling.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Het is belangrijk dat het verkiezingsproces beter bestand is tegen een uitbraak van een infectieziekte met een pandemisch potentieel. Het wetsvoorstel introduceert enkele specifieke maatregelen die van kracht zijn zodra zich een infectiezieke voordoet die potentieel tot een pandemie kan uitgroeien. De nadere invulling en de beoogde uitvoering hiervan, wordt geregeld in het voorstel tot wijziging van het Kiesbesluit.

De Kiesraad heeft een aantal aanbevelingen gedaan op de voorgestelde wijziging. Allereerst benadrukt de Kiesraad het belang van de bezwaarmogelijkheid van kiezers tijdens digitale openbare zittingen, zonder dat zij dit voor de bekendmaking van het voorgenomen besluit moeten melden.

Ten tweede vindt de Kiesraad bekendmaking van het onderwerp van bezwaar wenselijk om goede regie tijdens digitale zittingen te kunnen waarborgen door het centraal stembureau.

Tot slot beveelt de Kiesraad aan om in de memorie van toelichting bij het Kiesbesluit de afwijking van de gebruikelijke termijnen bij het stemmen met een verlopen identiteitsbewijs te beargumenteren en aan te geven waarom een onderscheid in termijnen tussen kiesgerechtigden in Nederland en in het buitenland wenselijk is.