Effectievere bestrijding misbruik volmachtregeling

Dit advies van de Kiesraad aan minister Plasterk (BZK) en aan de voorzitter van de Tweede Kamer gaat over de aanpak van misbruik van de volmachtregeling. De Kiesraad is van mening dat hiervoor de delictsomschrijving van het ronselen van volmachtstemmen moet worden aangescherpt. Nu is niet altijd helder wat wel en niet mag met betrekking tot volmachtverlening. Bovendien moet het mogelijk worden dat mensen die worden veroordeeld voor misbruik van de volmachtregeling door de rechter tijdelijk worden uitgesloten van het kiesrecht. Ook bij enkele andere kiesrechtdelicten moet dit kunnen. Dit advies is gebaseerd op een onderzoek van de Kiesraad naar de werking van strafbepalingen in het verkiezingsproces. Aanleiding hiervan vormden geruchten over ronselen van volmachten bij gemeenteraadsverkiezingen en het uitblijven van concrete vervolging.