Advies naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen en verkiezing Europees Parlement 2014

In dit advies blikt de Kiesraad terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en de Europees Parlementsverkiezing op 22 mei 2014. De Kiesraad adviseert de minister onder meer om in de Kieswet het maken van een stemfie – een foto die de kiezer van zichzelf met zijn of haar stembiljet maakt in het stemhokje – expliciet te verbieden. De Raad stelt dat de stemfie op gespannen voet staat met stemvrijheid en stemgeheim. Iedere mogelijkheid dat kiezers onder druk worden gezet of druk voelen om op een bepaalde partij en/of kandidaat te stemmen en daarvan bewijs te leveren, moet worden voorkomen.