Kiesraad benoemt vier Tweede Kamerleden

De Kiesraad benoemde op 5 december 2023 de heer L.C.J. (Luc) Stultiens als Tweede Kamerlid voor GROENLINKS/ Partij van de Arbeid (PvdA). Hij is benoemd in de vacature van mevrouw K. (Kauthar) Bouchallikh die haar benoeming niet aannam. Daarnaast benoemde de Kiesraad drie tijdelijke Tweede Kamerleden voor de periode van 8 december 2023 tot en met 28 maart 2024.

Tijdelijke benoemingen:

  • De heer T.C. (Tjeerd) de Groot voor D66, in de plaats van mevrouw I. (Ilana) Rooderkerk
  • Mevrouw M. (Marijke) Synhaeve voor D66, in de plaats van mevrouw J.J. (Hanneke) van der Werf
  • Mevrouw J. (Jacqueline) van den Hil voor de VVD, in de plaats van mevrouw Q.M. (Queeny) Rajkowski

Tweede Kamerleden kunnen bij langdurige ziekte of zwangerschap en bevalling tijdelijk ontslag nemen. In dat geval benoemt de Kiesraad een vervanger. Een kandidaat heeft bij benoeming in een tijdelijke vacature 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen of te weigeren.