Kiesraad benoemt twee Eerste Kamerleden

De Kiesraad benoemde op 11 december 2023 twee Eerste Kamerleden. De heer M.J. (Marc) de Vries, is benoemd als Eerste Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), in de plaats van de heer D.J.H. (Diederik) van Dijk. De heer A.J.M. (Ton) van Kesteren is benoemd als Eerste Kamerlid voor de PVV (Partij voor de Vrijheid), in de plaats van mevrouw M.H.M. (Marjolein) Faber.

Beeld: Kiesraad

Tussentijdse benoeming

Eerste Kamerleden treden voor vier jaar aan. Het kan voorkomen dat een Kamerlid eerder wil stoppen en ontslag neemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een opvolger. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld.

Als de kandidaat de benoeming aanneemt, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.