Kiesraad: hertelling geen invloed op zetelverdeling of gekozen kandidaten

De hertelling in vier stembureaus afgelopen weekend in Tilburg heeft geleid tot een licht gewijzigde uitslag van het aantal stemmen per lijst. Dit heeft geen invloed op de zetelverdeling of op de kandidaten die zijn verkozen.

De Kiesraad heeft tijdens een openbare zitting op 4 december 2023 het proces-verbaal van de uitslag vastgesteld en overhandigd aan de ondervoorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Kamminga. In de toelichting bij de aangepaste uitslag stelde de Kiesraad dat alle stappen zijn gevolgd die wettelijk zijn voorgeschreven en dat tegelijk deze hertelling aanleiding geeft het telproces verder te verbeteren.

Voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad biedt het proces-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing aan aan ondervoorzitter Kamminga van de Tweede Kamer
Beeld: ©Kiesraad

Evaluatiepunt

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “De Kiesraad zal de zorgvuldigheid van de telling door het gemeentelijk stembureau bij een centrale en decentrale stemopneming, die verschillen in de Kieswet, nadrukkelijk meenemen in de evaluatie van de verkiezingen en nader analyseren. Daarbij worden ook de regels in het controleprotocol van de Kiesraad betrokken. Hierbij rijst de vraag of de wetgever zelf een tolerantiegrens moet aangeven waarbij tot hertelling van de stembiljetten moet worden overgegaan.”

Bekijk hier het volledige proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag en de spreektekst van de voorzitter van de Kiesraad.

Hertelling in Tilburg

Onder verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer zijn door het gemeentelijk stembureau Tilburg afgelopen zaterdag de stemmen herteld. De hertelling heeft plaatsgevonden voor de volgende vier stembureaus in de gemeente Tilburg: nr. 9 Beatrix College, nr.15 OBS de Fonkel, nr.21 Parochiezaal De Goede Herder, nr.31 Wijkcentrum Zuiderkwartier. Het proces-verbaal hiervan is door de gemeente Tilburg gepubliceerd en overgebracht naar het centraal stembureau, de Kiesraad.

Stemmen per partij

Hieronder is weergegeven wat het definitieve aantal stemmen per lijst is en het aantal stemmen dat door de hertelling daarop in mindering is gebracht of toegevoegd, te zien in de laatste kolom.

Stemmen per partij
Nummer Aanduiding van de politieke partij Behaalde aantal stemmen (uitslag 4 december 2023) +/-  ten opzichte van 1 december (hertelling Tilburg)
1 VVD 1.589.519 +1
2 D66 656.292 +2
3 GROENLINKS/ Partij van de Arbeid (PvdA) 1.643.073 +41
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.450.878 +23
5 CDA 345.822 +1
6 SP (Socialistische Partij) 328.225
7 Forum voor Democratie 232.963
8 Partij voor de Dieren 235.148
9 ChristenUnie 212.532
10 Volt 178.802
11 JA21 71.345
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 217.270
13 DENK 246.765 +1
14 50PLUS 51.043
15 BBB 485.551
16 BIJ1 44.253
17 Piratenpartij – De Groenen 9.117
18 BVNL/ Groep van Haga 52.913
19 Nieuw Sociaal Contract 1.343.287 -5
20 Splinter 12.838
21 LP (Libertaire Partij) 4.152
22 LEF – Voor de Nieuwe Generatie 5.122
23 Samen voor Nederland 5.325
24 Nederland met een PLAN 5.487
25 PartijvdSport 3.966
26 Politieke Partij voor Basisinkomen 1.038

Data verkiezingsuitslag

De EML-bestanden met de verkiezingsuitslag zijn te vinden op de website Overheid.nl, open data van de overheid.

De data is ook in CSV-formaat beschikbaar. Deze data bevat de uitslag per gemeente op lijstniveau, en landelijk/per kieskring op kandidaatsniveau.

In de Databank verkiezingsuitslagen vindt u de uitslagen per partij per gemeente.