Tijdlijn Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

Vanavond om 21:00 uur sluiten de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezing en worden de stemmen geteld. Het telproces is openbaar. Iedereen die dat wil kan daarbij aanwezig zijn. Op vrijdag 1 december om 10.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Tellen van de stemmen

Gemeenten kunnen de stemmen in hun gemeente op twee manieren tellen, decentraal of centraal. Centrale telling betekent dat op woensdagavond 22 november de stemmen op lijstniveau worden geteld in het stemlokaal. Op donderdag 23 november telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van alle stembureaus op kandidaatsniveau en stelt het gemeentetotaal per partij en per kandidaat vast.
Een decentrale telling betekent dat de stembureaus de stemmen op woensdagavond 22 november op lijstniveau en op kandidaatsniveau tellen in het stemlokaal. Op donderdag 23 november controleert het gemeentelijk stembureau de uitkomsten van de stembureaus en stelt het gemeentetotaal vast. De tellingen door het stembureau en het gemeentelijk stembureau zijn openbaar.

Hoofdstembureaus

Nederland is onderverdeeld in 20 kieskringen. Elke kieskring heeft één hoofdstembureau. De hoofdstembureaus tellen de uitslagen van de gemeenten binnen hun kieskring bij elkaar op. Op maandag 27 november om 10.00 uur stellen de hoofdstembureaus de uitslag per kieskring vast. Het nationaal briefstembureau stelt de uitslag van de briefstembureaus voor kiezers in het buitenland vast op dinsdag 28 november om 13.00 uur. De uitslagen worden overgebracht naar het centraal stembureau, de Kiesraad. Ook de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus worden overgedragen aan de Kiesraad.

Vaststelling officiële uitslag

De Kiesraad controleert de processen-verbaal en onderzoekt opmerkelijke uitslagen en meldingen van kiezers over mogelijke (op-) telfouten in de processen-verbaal. De Kiesraad kan gemeentelijk stembureaus vragen om nader onderzoek te doen of een hertelling uit te voeren, als de controles daar aanleiding toe geven. Nadat eventuele hertellingen zijn verricht, berekent de Kiesraad de uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling. De Kiesraad stelt de uitslag vast in een openbare zitting op 1 december om 10.00 uur in de Tweede Kamer. Aan het eind van die zitting overhandigt de voorzitter van de Kiesraad de uitslag en de processen-verbaal aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Samenkomst nieuwe Tweede Kamer

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Tweede Kamer doet vanaf donderdag 30 november onderzoek naar het verloop van de verkiezing. De Tweede Kamer kan besluiten tot een hertelling of een herstemming bij een of meer stembureaus. Op 6 december 2023 komt vervolgens de nieuwe Tweede Kamer bijeen.