Benoeming Van Breugel als tijdelijk lid Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 25 oktober 2023 mevrouw C. (Carline) van Breugel als Tweede Kamerlid voor D66. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw J.J. (Hanneke) van der Werf, van 2 oktober 2023 tot en met 6 december 2023, de dag dat de zittende leden van de Tweede Kamer aftreden. Eerder benoemde de Kiesraad de heer S.F.J (Sidney) Smeets in deze vacature, hij nam de benoeming niet aan.

Beeld: Dirk Hol

Tijdelijke benoeming

Een Tweede Kamerlid kan tijdens de zittingsperiode tijdelijk verlof aanvragen wegens ziekte of zwangerschap. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Bij een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Als de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.