Benoeming Smeets als tijdelijk lid Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 12 oktober 2023 de heer S.F.J (Sidney) Smeets als Tweede Kamerlid voor D66. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw J.J. (Hanneke) van der Werf, van 2 oktober 2023 tot en met 6 december 2023, de dag dat de zittende leden van de Tweede Kamer aftreden.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Tijdelijke benoeming

Als een Tweede Kamerlid tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Daarbij worden kandidaten die eerder hebben laten weten niet benoemd te willen worden gepasseerd. Bij een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Als de kandidaat de benoeming niet aanneemt of niet als Kamerlid wordt toegelaten, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.