29 partijen leveren kandidatenlijst in voor Tweede Kamerverkiezing

29 partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten onderzocht en bij 15 partijen verzuimen vastgesteld. Partijen hebben nu twee dagen de tijd om de verzuimen te herstellen. Op vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden dan de lijsten genummerd.

Van de 29 partijen die een lijst inleverden hebben er 13 geen zetel behaald bij de vorige Tweede Kamerverkiezing, in 2021.

Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 leverden 41 partijen een kandidatenlijst in, 37 partijen namen vervolgens deel aan de verkiezing.

Geldigheid kandidatenlijsten

Vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Een geldig identiteitsbewijs is verplicht. De zitting is ook te volgen via een livestream. Het proces-verbaal van de zitting met daarin de kandidatenlijsten wordt na afloop gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Ingeleverde kandidatenlijsten

De volgende partijen (op alfabetische volgorde) leverden een kandidatenlijst in:

 1. BBB
 2. BIJ1
 3. Blanco (Sterenborg, G.)
 4. BVNL / Groep Van Haga
 5. CDA
 6. ChristenUnie
 7. DENK
 8. D66
 9. Forum voor Democratie
 10. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 11. JA21
 12. JEZUS LEEFT
 13. LEF - Voor de Nieuwe Generatie
 14. LP (Libertaire Partij)
 15. Nederland met een PLAN
 16. Nieuw Sociaal Contract
 17. PartijvdSport
 18. Partij voor de Dieren
 19. Partij voor Ontwikkeling
 20. Piratenpartij - De Groenen
 21. Politieke Partij voor Basisinkomen
 22. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 23. Samen voor Nederland
 24. SP (Socialistische Partij)
 25. Splinter
 26. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 27. Volt
 28. VVD
 29. 50PLUS

Op woensdag 11 oktober wordt het proces-verbaal van het onderzoek gepubliceerd op www.kiesraad.nl. Hierin staat welke partijen een lijst hebben ingeleverd en welke verzuimen zijn geconstateerd.