Kiesraad registreert twee nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing 2023

De Kiesraad registreerde op 28 augustus 2023 de aanduidingen ‘Nieuw Sociaal Contract’ en ‘Algemene Politieke Partij Nederland’ voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023. De aanduiding ‘Algemene Politieke Partij Nederland was eerder in 2020 geregistreerd, maar werd na maart 2021 geschrapt omdat voor de Tweede Kamerverkiezing geen geldige kandidatenlijst werd ingediend. Het huidige verzoek is door dezelfde politieke groepering ingediend.

Ook wijzigde de Kiesraad de naam en het logo van ‘Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)’ in ‘Partij van de Arbeid (PvdA)’ en werd de aanduiding ‘Belang van Nederland (BVNL)’ gewijzigd in ‘BVNL / Groep Van Haga’, op verzoek van die partijen. Op 4 september 2023 beslist de Kiesraad over de laatste wijzigings- en registratieverzoeken voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023. Politieke partijen kunnen tot en met 28 augustus 2023 een verzoek tot registratie van een aanduiding indienen bij de Kiesraad.

Deelname aan Tweede Kamerverkiezing 2023

Registratie van een partijnaam is niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezing, met een zogenoemde blanco lijst. Op maandag 9 oktober 2023, de dag van kandidaatstelling, leveren partijen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op vrijdag 13 oktober beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en maakt de Kiesraad bekend welke partijen en kandidaten deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023.

Registratie partijnaam en logo

Politieke partijen die onder een bepaalde naam willen deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezing, moeten uiterlijk vandaag een registratieverzoek indienen bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van de partij.

Beeld: Martijn Beekman