22 november 2023 vervroegde verkiezingen Tweede Kamer

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Daarmee zijn ook de wettelijke termijnen van het verkiezingsproces duidelijk. Partijen die willen deelnemen aan deze verkiezing kunnen tot uiterlijk 28 augustus 2023 hun partijnaam registreren bij de Kiesraad. Op 9 oktober 2023 is de dag van kandidaatstelling. Partijen die willen deelnemen aan de verkiezing leveren op die dag hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. De Kiesraad functioneert als centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing.

Beeld: Martijn Beekman

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “De Kiesraad vindt 22 november als verkiezingsdatum een verstandige keuze van het kabinet, in lijn met het advies van de Kiesraad van vrijdag 7 juli. Op die manier is er voldoende tijd om met elkaar een voor alle betrokkenen uitvoerbaar en controleerbaar verkiezingsproces te realiseren.”

Registratie partijnamen: tot en met 28 augustus 2023

Nieuwe politieke partijen kunnen tot en met 28 augustus 2023 een verzoek indienen bij de Kiesraad voor het registreren van een partijnaam (aanduiding) en een logo. Partijen die geen aanduiding op het stembiljet willen plaatsen, kunnen wel meedoen met een blanco lijst. Ook kunnen partijen een logo registreren voor gebruik op het stembiljet van de kiezers buiten Nederland.
Een actueel overzicht van geregistreerde partijnamen en logo’s vindt u in het register voor de Tweede Kamerverkiezing.

Dag van kandidaatstelling: 9 oktober 2023

Op maandag 9 oktober 2023 leveren partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op 10 oktober 2023 onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen kunnen dan nog twee dagen eventuele verzuimen herstellen. De Kiesraad maakt in een openbare zitting op 13 oktober 2023 bekend welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard. Tegen de beslissingen over de geldigheid van lijsten kan binnen vier dagen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet uiterlijk zes dagen later uitspraak, daarna zijn de kandidaten onherroepelijk vastgesteld.

Dag van stemming: 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 zijn de stembureaus geopend van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden dezelfde openingstijden, maar dan lokale tijd. Bijzondere stembureaus en mobiele stembureaus kunnen op de dag van stemming eerder of later opengaan en eerder sluiten.

Vaststelling uitslag: niet eerder dan acht dagen na de dag van stemming

Zodra de tellingen van de gemeentelijke stembureaus en de hoofdstembureaus zijn ontvangen, controleert de Kiesraad de processen-verbaal. Nadat alle controles zijn afgerond stelt de Kiesraad in een openbare zitting de uitslag van de verkiezing vast. De openbare zitting vindt niet eerder dan acht dagen na de dag van stemming plaats.
De Kiesraad overhandigt het proces-verbaal waar de uitslag in opgenomen is aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer doet eigen onderzoek naar de vaststelling van de uitslag en kan zo nodig besluiten tot een hertelling dan wel herstemming. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing is onherroepelijk na installatie van de nieuwe Tweede Kamer op woensdag 6 december 2023.

Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante data zie de uitgebreide verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023.