Kiesraad benoemt R.M.J. van Gasteren als Eerste Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 11 juli 2023 de heer R.M.J. (Robert) van Gasteren als Eerste Kamerlid voor BBB. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer J. (Jan) Klopman per 5 juli 2023.

Beeld: Kiesraad

Tussentijdse benoeming

Eerste Kamerleden treden voor vier jaar aan. Het kan voorkomen dat een Kamerlid eerder wil stoppen en ontslag neemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een opvolger. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld.

Als de kandidaat de benoeming aanneemt, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.