Tijdelijke benoeming C.A.H. van de Sanden tot Eerste Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 27 juni 2023 de heer C.A.H. (Cees) van de Sanden als tijdelijk Eerste Kamerlid voor de VVD. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink van 21 juni tot en met 10 oktober 2023.

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt in een tijdelijke vacature, heeft de kandidaat maximaal 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer.