Kiesraad wijzigt partijnaam 'BBB Europa' in 'BBB'

De Kiesraad heeft de partijnaam 'BBB Europa' gewijzigd in 'BBB' op verzoek van die partij. Deze naam is geregistreerd in het register voor Europees Parlementsverkiezingen en kan worden gebruikt bij de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

Registratie partijnaam

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement, moeten een partijnaam registreren bij de Kiesraad. De geregistreerde partijnamen komen bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Overigens is het niet verplicht om een partijnaam te registreren. Politieke partijen kunnen er ook voor kiezen om mee te doen met een blanco lijst. Er verschijnt dan alleen een nummer boven de kandidatenlijst en geen naam.