Smeets en Warmerdam benoemd als Tweede Kamerlid, Goossens benoemd als Eerste Kamerlid

De Kiesraad heeft Sydney Smeets en Sjoerd Warmerdam benoemd als Tweede Kamerlid (beiden D66). Ook benoemde de Kiesraad Math Goossen als Eerste Kamerlid (BBB). Smeets is benoemd op 6 juni, in de vacature die ontstond door het ontslag van Marijke van Beukering-Huijbregts. Warmerdam is benoemd per 7 juni, als opvolger van Paul van Meenen. Goossen werd op 8 juni benoemd, nadat Tamara Monzón haar benoeming als lid van de Eerste Kamer niet aannam. Na benoeming hebben de kandidaat-Tweede Kamerleden 28 dagen de tijd om hun benoeming aan te nemen. Voor de benoeming voor de Eerste Kamer geldt een termijn van 10 dagen.

Verschil benoeming en toelating

Dat een kandidaat-Kamerlid is benoemd, betekent niet per definitie dat een kandidaat aantreedt als Kamerlid. Een kandidaat moet de benoeming eerst accepteren. Ook controleert de Tweede of Eerste Kamer in een geloofsbrievenonderzoek of een kandidaat voldoet aan de eisen van het Kamerlidmaatschap.

Verkiezingsuitslag is leidend

Benoemingen vinden plaats op basis van de uitslag van de meest recente Tweede of Eerste Kamerverkiezing, en de daarna vastgestelde volgorde op de kandidatenlijsten. Personen die hebben aangegeven niet benaderd te willen worden voor een benoeming, worden overgeslagen in de benoemingsprocedure.