Kiesraad registreert partijnaam 'Sociaal & Groen'

De Kiesraad registreerde op 22 mei de partijnaam 'Sociaal & Groen' voor de Tweede Kamerverkiezing. Politieke partijen die met een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Kiesraad

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt, in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen, de registratieverzoeken voor deze verkiezingen. Daarbij wordt onder andere gekeken of de partijnaam niet in strijd is met de openbare orde, verwarrend is, of meer dan 35 letters of andere tekens bevat.

Geregistreerde partijnamen voor Tweede Kamerverkiezingen kunnen in principe gebruikt worden voor gemeenteraads-, waterschaps-, en Provinciale Statenverkiezingen, en voor verkiezingen voor de Eerste Kamer en eilandsraden. Dit heet doorwerking.

Partijnamen niet verplicht

Partijen zijn niet verplicht een naam te registreren. Zij kunnen ook zonder partijnaam meedoen aan de verkiezingen: zij maken dan gebruik van een zogenaamde blanco lijst.