Stemwaarden Eerste Kamerverkiezing 2023 vastgesteld

De Kiesraad heeft de stemwaarden voor de Eerste Kamerverkiezing van 2023 vastgesteld. Niet iedere stem telt even zwaar bij de Eerste Kamerverkiezing. Het gewicht van de stem, de stemwaarde, hangt af van het aantal inwoners van de provincie of het openbaar lichaam, en het aantal kiesgerechtigden voor het kiescollege niet-ingezetenen. De Kiesraad stelt de stemwaarden vast op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde bevolkingsaantallen per 1 januari 2023.

Beeld: Martijn Beekman
Stemwaarden Eerste Kamerverkiezing 2023
Provincie/kiescollege Stemwaarde Inwoners Geregistreerde kiezers Kiesgerechtigden Statenleden/kiescollegeleden
Groningen 139 596.163 nvt 462.817 43
Fryslân 153 659.612 nvt 519.118 43
Drenthe 117 502.120 nvt 399.405 43
Overijssel 252 1.184.551 nvt 913.363 47
Flevoland 109 444.850 nvt 313.632 41
Gelderland 388 2.133.751 nvt 1.618.965 55
Utrecht 283 1.387.657 nvt 1.033.686 49
Noord-Holland 537 2.956.223 nvt 2.102.298 55
Zuid-Holland 692 3.804.737 nvt 2.747.402 55
Zeeland 100 391.142 nvt 294.064 39
Noord-Brabant 478 2.626.368 nvt 1.987.470 55
Limburg 240 1.128.334 nvt 873.557 47
Bonaire 27 24.090 nvt 14.620 9
Sint Eustatius 7 3.293 nvt 1.941 5
Saba 4 2.035 nvt 917 5
Kiescollege niet-ingezetenen 20 nvt 37.455 nvt 25

Bekendmaking uitslag

Op 30 mei 2023 vindt de verkiezing plaats van de 75 leden van de Eerste Kamer. De op 15 maart 2023 gekozen provinciale statenleden (572), de leden van de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (19), en de leden van het kiescollege niet-ingezetenen (25) kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Op basis van de vastgestelde stemwaarden wordt de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van 30 mei berekend. De Kiesraad stelt op 1 juni 2023 in een openbare zitting de officiële uitslag vast.