Advies regeling kiescollege niet-ingezetenen

Het kabinet is van plan om Nederlanders die in het buitenland wonen indirecte invloed te laten uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door middel van een speciaal te vormen kiescollege. De leden daarvan worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders in het buitenland. De Kiesraad adviseerde eerder over de hoofdlijnen van dit plan. 

Beeld: ©Kiesraad / Marcel Vogel

Aanvullend heeft de minister van BZK de Kiesraad om advies gevraagd over de ontwerpregeling voor het kiescollege niet-ingezetenen. Daarin wordt voorgesteld om de verkiezing van het kiescollege voor niet-ingezetenen aan de bestaande modelformulieren toe te voegen en enkele specifieke modellen en regelingen vast te stellen.

De Kiesraad ziet ruimte voor verduidelijking van de modelformulieren om te voorkomen dat de voorgestelde wijzigingen voor verwarring zorgen bij kiezers en kandidaten. Die verwarring kan ook ontstaan bij andere verkiezingen, als daar modelformulieren gebruikt worden waarin zaken zijn opgenomen die alleen voor de verkiezing voor het kiescollege niet-ingezetenen relevant zijn. De Kiesraad doet daarom enkele suggesties om te zorgen voor meer begrijpelijke teksten op de modellen. In een enkel geval lijkt het zelfs beter om een apart model voor de kiescollegeverkiezing vast te stellen in plaats van de kiescollegeverkiezing te integreren in een bestaand model. De Kiesraad draagt ook enkele inhoudelijke verbeteringen aan en adviseert daaraan aandacht te besteden.