Advies over de regeling kiescollege niet-ingezetenen en wijziging van de Kiesregeling

Het kabinet is van plan om Nederlanders die in het buitenland wonen indirecte invloed te laten uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door middel van een speciaal te vormen kiescollege. De leden daarvan worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders in het buitenland. De Kiesraad adviseerde eerder over de hoofdlijnen van dit plan. Aanvullend heeft de minister van BZK de Kiesraad om advies gevraagd over de ontwerpregeling voor het kiescollege niet-ingezetenen. Daarin wordt voorgesteld om de verkiezing van het kiescollege voor niet-ingezetenen aan de bestaande modelformulieren toe te voegen en enkele specifieke modellen en regelingen vast te stellen.