Benoemingen Grevink en Richardson tot leden Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 6 september 2022 twee Tweede Kamerleden: de heer Grevink en mevrouw Richardson. De vacature die de heer Grevink invult, ontstond door het ontslag van VVD-Kamerlid Daan de Neef. Grevink is op dit moment al Kamerlid. Hij treedt op als vervanger van mevrouw Tellegen, aan wie tijdelijk ontslag is verleeend. Mevrouw Richardson is daarom benoemd voor het restant van de tijdelijke vacature van mevrouw Tellegen.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nu Grevink en Richardson zijn benoemd als Kamerlid, hebben zij bedenktijd om hun benoemingen al dan niet aan te nemen. Omdat Grevink is benoemd als regulier Kamerlid, krijgt hij 28 dagen de tijd. Voor tijdelijke vacatures zoals die van mevrouw Richardson geldt een termijn van tien dagen.

Mochten zij de benoeming aannemen, dan onderzoekt en beslist de Tweede Kamer of Grevink en Richardson voldoen aan de vereisten voor het Kamerlidmaatschap en kunnen worden toegelaten. Dat Grevink en Richardson zijn benoemd als Tweede Kamerleden betekent dus niet per definitie dat zij zitting nemen in de Tweede Kamer.

Ook kan het zijn dat de kandidaten de benoemingen niet aannemen. In dat geval benoemt de Kiesraad nieuwe kandidaten.