Kiesraad registreert partijnaam Partij 18Plus

De Kiesraad heeft de partijnaam ‘Partij 18PLUS’ geregistreerd. Dit betekent dat de naam 'Partij 18PLUS' bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen kan worden gebruikt.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Politieke partijen kunnen de partijnaam (aanduiding) waarmee willen meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen laten registreren bij de Kiesraad. De raad bekijkt vervolgens of deze voldoet aan de eisen die de Kieswet stelt.

Zo mag een aanduiding niet verwarrend zijn omdat hij geheel of in hoofdzaak hetzelfde is als een andere aanduiding, en mogen maximaal 35 tekens gebruikt worden. Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij. Pas als aan alle vereisten wordt voldaan en het registratieverzoek is toegewezen, wordt de aanduiding daadwerkelijk geregistreerd.

Doorwerking

De aanduidingen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing hebben in principe doorwerking naar de Eerste Kamerverkiezing, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, eilandsraadsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is.

Niet verplicht

Het is niet verplicht voor partijen om een partijnaam te registreren. Zij kunnen er ook voor kiezen hun kandidatenlijst zonder naam op het stembiljet te laten afdrukken. Er is dan sprake van een zogenoemde blanco lijst.