Advies over de wijziging van de Kiesregeling in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland wordt na een periode van experimenten definitief ingevoerd. De experimenten waren er op gericht om het stemmen voor kiezers buiten Nederland eenvoudiger te maken. Ook was het doel dat er minder te laat uitgebrachte briefstemmen binnenkwamen. De Kiesraad vindt het goed dat de verbeteringen die uit de experimenten voortkwamen nu een vaste plek in het verkiezingsproces hebben gekregen.

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

In het advies dat de Kiesraad op 27 juni uitbracht heeft de raad geadviseerd om bij een aantal standaardformulieren extra instructie en informatie voor de gebruikers toe te voegen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een instructie dat de kiezer het stembiljet invult met een kleur met voldoende contrast. Met de invoering van het nieuwe stembiljet staan de namen van de kandidaten niet meer op het stembiljet. Daarover adviseert de Kiesraad om bij het overzicht van de kandidaten de geslachtsaanduiding van kandidaten toe te voegen, zodat alle gegevens die normaal gesproken op het stembiljet staan ook op het overzicht van kandidaten staan.