Advies over de wijziging van de Kiesregeling in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland wordt na een periode van experimenten definitief ingevoerd. De experimenten waren er op gericht om het stemmen voor kiezers buiten Nederland eenvoudiger te maken. Ook was het doel dat er minder te laat uitgebrachte briefstemmen binnenkwamen. De Kiesraad vindt het goed dat de verbeteringen die uit de experimenten voortkwamen nu een vaste plek in het verkiezingsproces hebben gekregen.