Tijdelijke benoeming E.J. Slootweg tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 3 mei 2022 de heer E.J. Slootweg als Tweede Kamerlid voor het CDA. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw A. Kuik van 3 mei tot en met 22 augustus 2022.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt in een tijdelijke vacature, heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.