Bekendmaking uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

Op maandag 21 maart om 10.00 uur maken de centraal stembureaus van de gemeenten de officiële uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing bekend. De uitslagen worden vastgesteld in openbare zittingen, die ook te volgen zijn via livestreams.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Tellen van de stemmen

De stembureaus sluiten op woensdag 16 maart om 21.00 uur. Daarna starten de stembureauleden met het tellen van de stemmen. Deze telling is openbaar, belangstellenden kunnen de telling bijwonen.

Als de tellingen zijn afgerond stelt de gemeente de totaaltelling vast. De gemeente publiceert de totaaltelling en de uitslagen per stembureau op de website van de gemeente. De Kiesraad houdt hiervan een overzicht bij. Daarnaast publiceert de Kiesraad op donderdag 17 en vrijdag 18 maart de voorlopige tellingen per gemeente en per stembureau in de databank verkiezingsuitslagen. Op maandag 21 maart om 10.00 uur maakt het centraal stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend, in een openbare zitting.

Vervroegd stemmen

De stemmen van de stembureaus die op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn uitgebracht worden op woensdag 16 maart geteld, deze telling is openbaar. De resultaten van de telling worden bekendgemaakt op woensdag na 21.00 uur.

Centraal tellen

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de stemmen centraal te tellen. Na sluiting van de stembureaus worden de stemmen alleen geteld op partijniveau. De telling op kandidaatsniveau vindt plaats op donderdag 17 maart op een centrale locatie in de gemeente en is openbaar.