Benoemingen S.C. Kröger en F. Sahla tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 27 oktober S.C. Kröger als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. De vacature was ontstaan door het ontslag van B. Snels, per 27 oktober. Ook benoemde de Kiesraad F. Sahla als tijdelijk Tweede Kamerlid voor D66 voor de periode van 26 oktober 2021 tot en met 15 februari 2022. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van R. Raemakers.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Bij een tijdelijke vacature wegens zwangerschap of ziekte zijn dat 10 dagen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.