Benoemingen Tweede Kamerleden

De Kiesraad benoemde op 6 september 2021 vier Tweede Kamerleden in tussentijdse vacatures en een Tweede Kamerlid in een tijdelijke vacature. Op 7 september 2021 benoemde de Kiesraad een tijdelijk lid van de Tweede Kamer.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Benoemingen

  • Mevrouw A. Podt, werd benoemd als Tweede Kamerlid voor D66. De vacature was ontstaan door het ontslag van heer S.P.R.A. van Weyenberg.
  • De heer J.J. Klink, werd benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw D. Yeşilgöz-Zegerius.
  • De heer B.M.G. Smals, werd benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer A.D. Wiersma.
  • De heer M.F. Strolenberg, werd benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw T. van Ark.
  • De heer R. Verkuijlen, werd benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD in een tijdelijke vacature tot en met 21 september 2021. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag per 2 juni 2021 van de heer B. van ‘t Wout. Het gaat om de benoeming als nieuwe tijdelijke vervanger van de heer Van ‘t Wout voor de resterende periode van zijn tijdelijke ontslag, nadat de heer Klink die hem in eerste instantie verving, benoemd werd een niet tijdelijke vacature.
  • Mevrouw J.A.M.J. van den Berg-Jansen, werd benoemd als Tweede kamerlid voor het CDA in een tijdelijke vacature tot en met 27 december 2021. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag per 7 september 2021 van de heer H. van der Molen.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt in een tijdelijke vacature, heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Tweede Kamerlid kan worden toegelaten.

Benoeming als Tweede Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.