Advies over verlenging Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

De Kiesraad adviseert positief over de verlenging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming tot 1 januari 2024. Het verlengen van de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet voorkomt dat kiezers buiten Nederland het stembiljet weer uitsluitend per post ontvangen. Gemeenten kunnen door deze verlenging gebruik blijven maken van het centraal tellen.
 

©Kiesraad

De verlenging is noodzakelijk vanwege vertraging van twee wetsvoorstellen die de regelingen vastleggen in de Kieswet. Het wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag regelt onder meer dat een gemeente de stemmen centraal kan tellen. Het wetsvoorstel definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland regelt dat kiezers buiten Nederland het A4-formaat stembiljet elektronisch ontvangen.

Het conceptwetsvoorstel bevat geen inhoudelijke wijzigingen van de Tijdelijke experimentenwet.