Advies over de verlenging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

De Kiesraad adviseert positief over de verlenging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming tot 1 januari 2024. Het verlengen van de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet voorkomt dat kiezers buiten Nederland het stembiljet weer uitsluitend per post ontvangen. Gemeenten kunnen door deze verlenging gebruik blijven maken van het centraal tellen.