Registratie partijnaam ‘Liberale Partij’

De Kiesraad registreerde op 10 mei 2021 de partijnaam ‘Liberale Partij’ voor de Tweede Kamerverkiezing. Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of de partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de naam niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de naam misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.
 

Niet verplicht

Registratie van een partijnaam is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.