Benoeming H.J.J. Talsma en H.M. Prast tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad benoemde op 2 april de heer H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma als Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. De vacature was ontstaan door het vertrek van de van mevrouw M.H. Bikker. Daarnaast benoemde de Kiesraad mevrouw H.M. (Henriette) Prast als Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Deze vacature was ontstaan door het vertrek van mevrouw C. Teunissen.

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.
Benoeming als Eerste Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.