Bekendmaking officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing door Kiesraad

Op vrijdag 26 maart maakt de Kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend. Dit gebeurt in een zitting om 12.00 uur in de Tweede Kamer. De zitting is te volgen via een livestream. Na de zitting van de Kiesraad wordt het proces-verbaal van de zitting gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Beeld: ©Kiesraad

De officiële uitslag die de Kiesraad als centraal stembureau voor deze verkiezing vaststelt is gebaseerd op de officiële uitslagen van de hoofdstembureaus van de kieskringen. Op maandag 22 maart hebben 19 hoofdstembureaus de uitslag voor hun kieskring bekendgemaakt. Op 23 maart heeft tot slot hoofdstembureau van de kieskring Den Haag de uitslag bekendgemaakt.

Bezwaren

Kiezers die bezwaar willen maken tegen de vaststelling van de uitslag, kunnen dat in de zitting (digitaal) doen. Bij aanvang van de zitting zal worden toegelicht hoe dit werkt.
 

Commissie Geloofsbrieven

De Tweede Kamer besluit spoedig na de bekendmaking van de officiële uitslag door de Kiesraad over de toelating van de door de Kiesraad gekozen verklaarde kandidaten. In het kader van dit zogenoemde geloofsbrievenonderzoek moet de Kamer ook een oordeel geven over de juistheid van de door de Kiesraad vastgestelde uitslag en over de geldigheid van de verkiezing

Pers

Voor de Tweede Kamer geaccrediteerde pers kan de zitting in de Tweede Kamer desgewenst bijwonen. Niet-geaccrediteerde pers wordt verzocht zich bij de Kiesraad aan te melden (via het algemene telefoonnumer Kiesraad, dat is 070.4266266).