Jaarverslag Kiesraad 2020

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie. Tijdens de herindelingsverkiezingen in november kreeg een aantal Nederlandse gemeenten voor het eerst te maken met coronamaatregelen in stemlokalen. De Kiesraad heeft meerdere adviezen gegeven over de maatregelen die nodig zijn voor veilige verkiezingen in verband met COVID-19.

een stembureualid reinigt potloden in een stemlokaal in Oisterwijk. Hij zit achter een kuchscherm, draagt een mondkapje en handschoenen. Op de voorgrond staat een stembus
©Kiesraad / Phil Nijhuis

In 2020 bracht de Kiesraad acht adviezen uit. Veel hiervan hadden te maken met COVID-19. Een aantal maatregelen waren nooit eerder geïntroduceerd in het Nederlandse verkiezingsproces: briefstemmen binnen Nederland en early voting.
Verder komt in dit jaarverslag onder meer de wisseling van voorzitter en de transitie tot verkiezingsautoriteit aan bod.