Wijziging partijnaam ‘Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)’ en schrapping ‘Nuchter Nederland’

De Kiesraad wijzigde de partijnaam ‘Onafhankelijke Senaatsfractie’ in ‘Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)’ in het register van partijnamen voor de Eerste Kamer. De partijnaam ‘Nuchter Nederland’ werd geschrapt uit het register van partijnamen voor de Tweede Kamer, op verzoek van die partij. Ook registreerde de Kiesraad een logo voor van de partij OPRECHT.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Registratie partijnaam

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing of Eerste Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De aanduidingen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen, mogen ook voor de Eerste Kamerverkiezingen worden gebruikt.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.