Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Op maandag 1 februari leveren partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op dinsdag 2 februari wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd. Partijen kunnen dan nog twee dagen eventuele onjuistheden (verzuimen) herstellen. De Kiesraad maakt dan op 5 februari bekend welke lijsten en kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Belangrijke data kandidaatstelling

  • Maandag 1 februari, dag van kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing leveren hun kandidatenlijst en bijbehorende documenten in bij de Kiesraad.
  • Op dinsdag 2 februari onderzoekt de Kiesraad de ingeleverde kandidatenlijsten. Na 17.00 uur wordt via de website bekendgemaakt welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd.
  • Partijen hebben tot donderdag 4 februari 17.00 uur de tijd om eventuele verzuimen te herstellen.
  • Vrijdag 5 februari om 10.00 uur maakt de Kiesraad bekend welke partijen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten, en kunnen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing.
  • Van 5 tot en met 9 februari kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad. De Raad van State doet medio februari uitspraak. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Inleveren kandidatenlijst

Partijen leveren de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken, zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen, voor de Tweede Kamerverkiezing op 1 februari tussen 09.00 en 17.00 in bij de Kiesraad in de Z├╝richtoren, Muzenstraat 85 te Den Haag. Of bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op het bestuurskantoor, op 1 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur plaatselijke tijd.

Mogelijkheid herstellen verzuimen

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. De partij kan op woensdag 3 februari van 09.00 tot 17.00 en op donderdag 4 februari van 09.00 tot 17.00 uur bepaalde verzuimen herstellen bij de Kiesraad, of bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op het bestuurskantoor, op dezelfde dagen van 09.00 tot 17.00 plaatselijke tijd.

Openbare zitting: beslissing geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 5 februari om 10.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. En de Kiesraad nummert de kandidatenlijsten.
De openbare zitting vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en is alleen via een livestream te volgen (journalisten uitgezonderd). Verdere informatie over de zitting volgt binnenkort.
Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op deze website.

Beroep en definitief vastgestelde kandidatenlijsten

Belanghebbenden hebben na de openbare zitting van de Kiesraad op 5 februari vier dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn, medio februari, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.