Record aantal (89) partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021

De Kiesraad registreerde op 28 december 2020 26 nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. Daarmee zijn er in totaal 89 partijnamen geregistreerd voor deze verkiezing. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2017 waren dat er 81.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Een geregistreerde partijnaam betekent niet altijd dat die partij ook deelneemt aan de verkiezing. Dit blijkt pas op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

Laatste geregistreerde namen

De volgende 26 partijnamen (aanduidingen) zijn op 28 december toegevoegd aan het register. N.B. Voor een complete lijst van alle namen van partijen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing, zie register namen partijen Tweede Kamerverkiezing

 • Lijst Henk Krol
 • OPRECHT
 • Directe Democratie Partij
 • HET NIEUWE GELUID (HNG)
 • Idr1
 • Algemene Politieke Partij Nederland
 • Partij voor Ontwikkeling
 • Splinter
 • NIDA
 • Liberaal Nederland
 • JA21
 • Partij Zonder Naam
 • het Zetel Genootschap
 • Wij zijn Nederland
 • KINDPARTIJ
 • Blije Burgers
 • Volksbesluit
 • INL
 • Politieke Partij Nexus
 • Samen Sterk (USM)
 • EVERT!
 • Partij van de Eenheid
 • Partij voor de Kinderbelangen  
 • Partij voor de Republiek
 • Nuchter Nederland     
 • De Jongeren Partij

Verder werden er een aantal logo’s toegevoegd aan het register en een aantal gegevens werden gewijzigd.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezingen, met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Registratie partijnaam en logo

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt dan op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van hun partij.
 

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde? Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.