Kiesraad registreert vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing 2021

De Kiesraad registreerde op 14 december 2020 vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing. Een partijnaam werd gewijzigd en een partijnaam werd op verzoek van die partij geschrapt uit het register. Ook werden zes logo’s opgenomen in het register. Eén logo werd gewijzigd in het register voor het Europees Parlement. Partijen kunnen tot en met 21 december 2020 een verzoek indienen bij de Kiesraad voor het registreren van hun partijnaam en logo voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Geregistreerde partijnamen

De volgende partijnamen (aanduidingen) en logo’s zijn toegevoegd aan het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing:

  •  ‘Volt’, registratie aanduiding en logo
  • ‘Zorgend Nederland’, registratie aanduiding
  • ‘DE FEESTPARTIJ (DFP)’, registratie aanduiding
  • ‘NEXIT’, registratie aanduiding en logo
  • ‘Modern Nederland’, registratie logo
  • ‘DENK’, registratie logo in register Tweede Kamer en Europees Parlement
  • ‘JONG’, registratie logo
  • ‘Liberaal Democratische Partij (LibDem)’, registratie logo
  • ‘De Basis’, gewijzigde aanduiding

De partijnaam ‘Familie-partij’ en het bijbehorende logo zijn geschrapt uit het register.

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezingen, met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Registratie partijnaam en logo

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt dan op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van hun partij.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.