Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 aangenomen

De tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 is aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet zijn maatregelen opgenomen met het oog op de bescherming tegen corona bij de komende verkiezingen. De wet regelt onder meer de hygiƫnemaatregelen in het stemlokaal, het verhogen van het aantal volmachten van 2 naar 3 en het instellen van beperkt toegankelijke stembureaus in zorginstellingen.

Herindelingsverkiezingen 2020

De wet geldt gedeeltelijk voor de komende herindelingsverkiezingen op 18 november 2020. Sommige maatregelen gaan in na deze verkiezingen. Bij de herindelingsverkiezingen wordt het aantal volmachtstemmen nog niet verhoogd van twee naar drie, de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen wordt niet verruimd en het elektronisch aanvragen en ontvangen van een schriftelijk volmachtbewijs is niet mogelijk. Bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 gelden deze maatregelen wel.

Aanvullende maatregelen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarnaast voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 aanvullende maatregelen voorgesteld. Met name het stemmen per brief voor mensen van 70 jaar en ouder en het spreiden van de verkiezing over meerdere dagen. De aanvullende wetgeving moet nog voorgelegd worden aan de Tweede en Eerste Kamer. De Kiesraad zal een advies uitbrengen over de aanvullende maatregelen. Ook over de tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 bracht de Kiesraad een advies uit.