Advies Kiesraad over regeling coronamaatregelen verkiezingen

De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over de tijdelijke regeling coronamaatregelen verkiezingen. De regeling bevat een uitwerking van de afstands- en hygiƫnemaatregelen die in het stemlokaal moeten worden nageleefd. Daarnaast legt de regeling in enkele modellen vast hoe deze maatregelen vooraf en bij de ingang van het stemlokaal aan de kiezer worden gecommuniceerd.

Eerder bracht de Kiesraad advies uit over de tijdelijke wet en het tijdelijk besluit coronamaatregelen verkiezingen. De maatregelen die hierin zijn vastgelegd, worden in de voorgestelde regeling verder uitgewerkt.

Afwijkingen

Op enkele punten in de regeling constateert de Kiesraad afwijkingen ten opzichte van eerdere voornemens en toezeggingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vragen uit de gezondheidscheck, de voorschriften voor kiezers in het stemlokaal en de voorschriften voor stembureauleden. Het is belangrijk, aldus de Kiesraad, dat de voorschriften goed zijn vastgelegd en correct worden gecommuniceerd. Het advies van de Kiesraad bevat verder enkele voorstellen tot verbetering van de modellen in de regeling.