Advies Kiesraad over voorstel tijdelijke afwijking Kiesbesluit vanwege Covid-19

De Kiesraad stemt in met enkele voorgestelde tijdelijke afwijkingen van het Kiesbesluit. Deze hangen samen met voorgenomen beschermende maatregelen rondom het verkiezingsproces, in verband met de Covid-19 pandemie.

Beeld: ©Kiesraad

De wijzigingen zijn noodzakelijk als de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 in werking treedt. De Kiesraad heeft over deze wet eerder advies over uitgebracht.

Rood schrijfgerei

In het Kiesbesluit is bepaald dat in het stemhokje een lessenaar met rood schrijfgerei aanwezig is. In het conceptbesluit wordt hiervan afgeweken. Bepaald wordt dat het potlood wordt uitgereikt, in plaats van dat het klaarligt in het stemhokje. Dit maakt het voor stembureauleden makkelijker om de noodzakelijke hygiƫnevoorschriften na te leven. Gemeenten kunnen de stembureauleden namelijk instrueren het potlood telkens voor regelmatige reiniging in te nemen en opnieuw te verstrekken, of er voor kiezen om de potloden eenmalig te laten gebruiken. De Kiesraad constateerde overigens een onbedoelde fout in de voorgestelde bepaling waardoor deze niet alleen op het schrijfgerei betrekking had. Geadviseerd is deze fout te herstellen.