Advies over het Tijdelijk besluit verkiezingen Covid-19

De Kiesraad stemt in met enkele voorgestelde tijdelijke afwijkingen van het Kiesbesluit. Deze hangen samen met voorgenomen beschermende maatregelen rondom het verkiezingsproces, in verband met de Covid-19 pandemie. De wijzigingen zijn noodzakelijk als de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 in werking treedt. De Kiesraad heeft over deze wet eerder advies over uitgebracht.