Registratie partijnamen ‘Groen Rechts’, ‘De Partij voor Jong en Oud’ en ‘U-Buntu Connected Front’

De Kiesraad registreerde op 12 oktober 2020 drie partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing. De partijnamen 'Groen Rechts’, ‘De Partij voor Jong en Oud’ en ‘U-Buntu Connected Front’ worden opgenomen in het register. Verder werd het logo van de partij ‘Healthy Earth’ geregistreerd.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Registratie partijnaam en logo

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt dan op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van hun partij.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.