Registratie partijnamen ‘Healthy Earth’ en ‘Modern Nederland’, schrapping 'StemNL'

De Kiesraad registreerde op 3 september 2020 twee partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing. De partijnaam ‘Healthy Earth’ en de partijnaam ‘Modern Nederland’ worden opgenomen in het register. De Kiesraad schrapte de aanduiding 'StemNL' uit het register voor de Tweede Kamerverkiezing, op verzoek van die partij.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Registratie

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.
 

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.
 

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.