Benoeming S.R. Fritsma tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 1 september de heer S.R. Fritsma als Tweede Kamerlid voor de PVV (Partij voor de Vrijheid). De vacature was ontstaan door het vertrek van mevrouw G.J.F. Popken.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.

Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.