Benoeming M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts en J.H. Terpstra tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 20 mei 2020 mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts als Tweede Kamerlid voor Democraten 66 (D66) en de heer J.H. Terpstra als Tweede Kamerlid voor het CDA. De vacatures in de Tweede Kamer waren ontstaan door het vertrek van respectievelijk mevrouw M.G.W. den Boer en van de heer H.A.G. Ronnes.

Beeld: Dirk Hol

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.
Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.